Referenties


Door de jaren heen heb ik voor diverse bedrijven en (overheids)instellingen gewerkt, een aantal vindt u hieronder...

Aannemersbedrijf Michel van de Sande

AgriFoodCapital (v/h 5-Sterrenregio)

Avans Hogeschool (College van Bestuur, diverse academies en diensteenheden)

Cliëntenraad Centrale Huisartsenposten Zuidoost Brabant

DMG De Mandenmakersgroep

ERAC (European and Regional Affairs Consultants)

EXIN (examen- en certificeringsinstituut)

Gemeente 's-Hertogenbosch

Gemeente Heusden

Gemeente Waalwijk

H2 Automatisering

Huisartsenposten Oost-Brabant (Raad van Bestuur, Ledenraad)

Juridische Hogeschool Avans-Fontys

Landelijk Domein Creatieve Technologies (hogeschool)

Landelijk Platform CMD opleidingen (hogeschool)

Marefsup koel- en vriesinstallaties

OndernemersLift 's-Hertogenbosch

Ondernemersvereniging Groot Vlijmen

Stichting Orthen-Links (STOL) 's-Hertogenbosch

Welzijnsinstelling Divers

Woningcorporatie BrabantWonen

Woningcorporatie Zayaz


Geachte mevrouw de Rooij,

Het document ziet er keurig uit en ik zie dat ik mezelf veel werk heb bespaard.
Hartelijk dank voor de snelle service.

Best regards,
Godfried Steenkamp Marefsup b.v.


Renée is werkzaam als onafhankelijke notulist bij de vergaderingen tussen gemeente, corporatie en bewonersvertegenwoordiging (STOL). Renée fungeert al jaren probleemloos in deze complexe herstructurering en heeft het vermogen om te schakelen als professional, wanneer afspraken strak moeten worden genotuleerd, en als mens door met humor de scherpe randjes af te vlakken. Ze is accuraat door een vlotte verwerking van de notulen (meestal dezelfde avond nog), is duidelijk aanwezig als het moet en onopvallend notulerend als het kan. Ook de bewoners waarderen haar inbreng en vertrouwen haar volledig en dat kan alleen wanneer je authentiek bent.  

Ö.L.A.W. Game
Ontwikkelaar BrabantWonen


Renée de Rooij werkt al bijna tien jaar voor INCMD als ZZP’er. Renée geeft vorm aan het secretariaat en dat op zeer professionele wijze. Haar belangrijkste taken: ordening archief, agenda beheer, oproepen en verslaglegging van vergaderingen, documenteren en verslaglegging van studiereizen Londen/Berlijn, verzorgen lief en leed, etc etc.

We hebben nog nooit vergeefs een beroep op Renée gedaan en voor zover ik me kan herinneren is de samenwerking altijd productief en voltrekt deze zich in een zeer goede onderlinge sfeer. Daarnaast is Renée gezellig en zeer pro-actief.

Harry Zengerink
Department Manager
Amsterdam University of Applied Science