Vaardigheden

Mijn vaardigheden komen onder andere tot z'n recht in uw rapporten, presentaties, verslagen, offertes, correspondentie (deze eventueel ook corrigeren/redigeren), e-mailbeheer bij uw afwezigheid, telefonische ondersteuning, mailings, facturering en debiteurenbeheer. Nauwkeurig, snel en deskundig. U kunt rekenen op een flexibele en oplossingsgerichte werkwijze.
pictogram ondersteuning management

Ondersteuning management

Ervaring met onder andere Raden van Bestuur, Colleges van Bestuur, directies en Raden van Commissarissen.
Men ervaart mij als betrouwbaar, loyaal, communicatief vaardig en organisatorisch sterk. U kunt mij ook inschakelen bij ziekte of vakantie van uw vaste medewerker.

pictogram  projectondersteuning

Projectondersteuning

Grote, kleine, langlopende of spoedprojecten: elk project kan wel wat overzicht en ondersteuning gebruiken. Denk hierbij aan verslaglegging, rapportage, afhandeling, archivering en correspondentie.

pictogram notuleren / verslaggeving

Notuleren / verslaglegging

Notuleren uitbesteden levert een tijd- en kostenbesparing op. Afhankelijk van de gekozen uitwerkvorm en de ervaring van de notulist, is een uitwerktijd van 1,5 tot 4 uur per vergaderuur nodig. Door het uitwerken van notulen uit te besteden houden medewerkers binnen de organisatie tijd over voor andere structurele werkzaamheden. Daarnaast is notuleren voor mij een regelmatig terugkerende bezigheid waardoor ik snel en op efficiënte wijze in staat ben de vergadering samen te vatten.

Door de inzet van een onafhankelijke derde partij, wordt onpartijdigheid gegarandeerd bij de verslaglegging van de vergadering. Als notulist focus ik mij volledig op de inhoud, besluiten en de actiepunten van de vergadering.
Vertrouwelijk omgaan met gevoelige gegevens is voor mij een vanzelfsprekendheid. Ik beschik over jarenlange notuleerervaring in verschillende branches.

Diverse vergaderingen, zoals bijvoorbeeld bestuursvergaderingen, vinden geregeld plaats buiten reguliere kantoortijden. Een beroep doen op eigen medewerkers is dan niet altijd mogelijk. Mijn flexibiliteit en inzetbaarheid, ook buiten kantoortijden, geven u armslag.

Concept notulen, verslaglegging, geredigeerde teksten met snelheid retour.
pictogram redigeren teksten

Redigeren teksten op spelling en stijl

Brieven, offertes, website, krantenartikel, notulen, teksten, correspondentie worden geredigeerd conform uw wensen. Zo kan ik controleren op spelling en op stijl. Uw teksten kunnen ook worden voorzien van een advies qua opbouw, lay-out. Vanzelfsprekend wordt de terminologie in acht genomen.

pictogram correspondentie

Correspondentie

Vlot en makkelijk, duidelijke en correcte e-mails, brieven, nota's en debiteurenbeheer. Zakelijk, kort en krachtig, heldere formulering gericht op de ontvanger en in de juiste stijl.

pictogram organiseren

Organiseren

Overzicht brengen in bijvoorbeeld uw financiële administratie, factureren, debiteurenbeheer. Maar ook, indien gewenst, begeleiden van secretaresses / managementassistentes om structuur aan te brengen in hun werkzaamheden.

pictogram archiveren

Archiveren

Structureren van bestanden, uw administratie, e-mail of clouddocumenten. Rekening houden met bewaarplicht, vertrouwelijkheid en toegankelijkheid. Goed archiveren kan heel veel tijd en ergernis besparen waardoor u zich kunt richten op uw werk.

pictogram windows software

Microsoft Word, Excell, PowerPoint en Access

De standaard softwarepakketten waar bijna alle bedrijven mee werken hebben geen geheimen voor mij. Opzetten, aanpassen, aanleveren zoals u dit gewend bent.